ကုမ္ပဏီ သတင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၏ CMM တူရိယာ ရန် ပိုကောင်း အတိုင်းအတာ က ရှုပ်ထွေးသော တိကျသော စက်ယန္တရား အစိတ်အပိုင်းများ

2019-08-01

တိကျသောစက်ကိရိယာတွင်တိုးတက်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်တို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Brown & Sharpe CMM အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 2D projector မှစစ်ဆေး။ မရသောအရွယ်အစားကိုစစ်ဆေးနိုင်ပြီး၊ တိကျမှုသည် ၀.၀၀၀ ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်များကိုနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများကြိတ်။